1

Công trình MEKONG SMART CITY Công trình đô thị {sáng tạo|thông minh

News Discuss 
Mekong Smart City, Công trình tỉnh thành thông minh thuộc huyện Tân Châu (An Giang) và thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) sẽ hình thành lên một hệ sinh thái thương nghiệp nhà sản xuất kiểu mẫu cho ĐBSCL. Công trình có quy mô lên đến 7500 ha, tập trung http://mekong-smart-city65270.blogkoo.com/c-ng-tr-nh-mekong-smart-city-d-n-th-nh-ph-s-ng-t-o-th-ng-minh-26689280

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story