1

گرسنگی واقعی چیست

News Discuss 
Psst ، 10 نوع گرسنگی وجود دارد! در اینجا نحوه کنترل آن آورده شده است احتمال دارد پزشک به شما توصیه کند که پیش از عمل کمی از وزن خود را کم کنید. افراد معمولاً 6 ماه قبل از عمل و 6 ماه تا یک سال بعد از جراحی https://setiweb.ssl.berkeley.edu/beta/team_display.php?teamid=3185437

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story