1

Công trình MEKONG SMART CITY Công trình thị thành {sáng tạo|thông minh

News Discuss 
Mekong Smart City, Công trình tỉnh thành thông minh thuộc thị xã Tân Châu (An Giang) và huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) sẽ hình thành lên một hệ sinh thái thương nghiệp nhà sản xuất gương mẫu cho ĐBSCL. Dự án sở hữu quy mô lên tới 7500 ha, hội https://wiishlist.com/story11074526/c%C3%B4ng-tr%C3%ACnh-mekong-smart-city-d%E1%BB%B1-%C3%A1n-t%E1%BB%89nh-th%C3%A0nh-s%C3%A1ng-t%E1%BA%A1o-th%C3%B4ng-minh

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story