1

نرم افزار Procoreنرم افزار Procore

News Discuss 
برنامه ها را ایجاد می کند ، RFI ها را سریعتر می بندد ، ایمیل های پروژه را دنبال می کند ، اسناد و عکس ها را بایگانی می کند. ارسالهای ارسال شده ، گزارشهای روزانه ، تغییر سفارشات ، هزینه کار و لیستهای پانچ را مدیریت کنید. ادغام با https://sakhtemooon24.medium.com/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-59a22fc86f0d

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story