1

روش تقویت حافظه

News Discuss 
سلول‌های خاکستری مغز هم مانند هر کدام از سلول‌ها و ارگان‌های بدن، برای عملکرد بهتر به تغذیه نیاز دارند. اطاعات را یا برای خودتان با صدای بلند تکرار کنید و یا آن را برای کسی دیگر شرح دهید. اینکار حس شنوایی شما را تحریک می کند. خنده زمانی که افراد https://honarfardi.com/public-skills/intelligence/improve-short-term-memory/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story