1

روش خوشحال بودن

News Discuss 
مثبت اندیشی در موقعیت های مختلف زندگی، می تواند تاثیر زیادی در حالت روحی شما داشته باشد. بنابه گفته ی یکی از کارشناسان علم روانشناسی نقش عوامل بیرونی مانند وضعیت مالی، گرافتاری ها، موقعیت اجتماعی و … تنها میتواند ۱۰ درصد تاثیر داشته باشد و مابقی آن ها به دید https://honarfardi.com/public-skills/success/how-to-be-happy/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story