1

سنگ های ماه تولد

News Discuss 
آیا سنگهای ماه تولد هر شخص می تواند برای او معجزه کنند؟! مهمترین کاربرد سنگها در امور طبیعی و درمانی نقش آنها در تبدیل و تبادل انرژی است. اگر بخواهیم به شکل خلاصه راجع به سنگها اظهار نظر کنیم باید بگوییم که آنها در واقع واسطه تبدیل، تقویت و تبادل https://nimset.persianblog.ir/7qkbR1yn6vi9g0YZDA46-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story