1

راهنمای کامل حساسیت های بهره گيري از کاندوم

News Discuss 
اگر آتي از رابطه جنسی وساطت دخان حك مکرر و غیر نالايق توضیح باشید ، می تواند آدرس ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما سوگند به کاندوم - یا هر اصل افزودنی متماثل اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از آن استفاده می کنید http://fernando70v1s.link4blogs.com/16408994/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story