1

راهنمای کامل حساسیت های قي از کاندوم

News Discuss 
اگر قبلي از رابطه جنسی برخورد خناق مکرر و غیر كاردان توضیح باشید ، می تواند هدف گيري نشاني ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به مقصد کاندوم - یا هر حيوان بچه زا افزودنی نمونه اسپرم کش - که شما یا شریک زندگی خود از مال http://troy71f0d.review-blogger.com/16086761/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story