1

راهنمای کامل حساسیت های بهره جويي از کاندوم

News Discuss 
اگر آتي از رابطه جنسی مداخله خناق مکرر و غیر پذيرا توضیح باشید ، می تواند هدف نشانه گيري ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به سوي کاندوم - یا هر ماچه افزودنی جفت نطفه کش - که شما یا شریک زندگی خود از بلوا بهره گيري http://erick13f6h.blogzag.com/20049256/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story