1

تایمر آبیاری ایرانی

News Discuss 
بسیاری از مواقع ممکن است این مشکل برای شما پیش بی آید که پمپ آب مکش نداشته باشد، یکی از اولین مواردی که باید به بررسی آن بگردازید این است که فشار اب شهری پایین نباشد، در صورتی که فشار آب پایین باشد پمپ آب توانایی مکش را نخواهد داشت. https://news-bangla59260.jiliblog.com/77361616/شیر-برقی-چند-راهه

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story