1

شیفتگی در مورد قالب بتن فلزی

News Discuss 
میانه مدیا مطابق بند ۹-۷-۴-۹ مبحث نهم مقررات ملی ، مراحل بتن ریزی سقف باید در یک جهت و به طور متوالی انجام شود. محموله های بتون نباید در نقاط مختلف سطح و به صورت پراکنده ریخته و سپس پخش و تسطیح شوند. اگر واحد حجم را متر مکعب در https://tanhapoulad.com/concrete-formwork-types-components-and-features/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story