1

پروژه نخل Can Be Fun For Anyone

News Discuss 
برنامه‌ی اولیه، تأسیس ۲۲ هتل لوکس در جزیره‌ی جمیرا بود تا ثروتمندترین توریست‌های جهان را به جزیره‌ی مصنوعی امارات جذب کنند. طرح اولیه‌ی مدنظر برای مجموعه‌جزایر مصنوعی دبی نکته‌ی بسیار مهم در طرح جزیره‌ نخل دبی، دستور بن راشد به استفاده از مواد طبیعی در ساخت آن بود. جزیره‌های مصنوعی https://210list.com/story13770184/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%AA-fundamentals-explained

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story