1

رادیوگرافی دیجیتال دندانپزشکی

News Discuss 
حتی اگر به سراغ اشعه ایکس داخل دهانی دیجیتال رفته باشید،.ارتقا به یک سیستم پیشرفته ، نگاهی به سیستم پانورامای دیجیتال یا در نظر گرفتن اسکنر پرتو مخروطی یک حرکت رو به جلو است. اشعه ایکس دندانی به دو روش کار میکند : داخل دهانی و خارج دهانی ، https://t.ly/Wb36

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story