1

برتر کتری قوری

News Discuss 
این چای سازها در هر رده قیمتی بین ۸۰۰ هزار تومان تا ۵ یا ۶ میلیون در بازار موجود هستند. چای سازهای موجود در بازار میزان برق مصرفی متفاوتی دارند اما به طور کلی میزان توان مصرفی چای سازها بین ۱۸۰۰ تا ۲۲۰۰ وات است. کتری 2200 وات دلمونتی https://bookmarkity.com/story13294529/%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D9%88%D8%B1%DB%8C

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story