1

بهترین جنبه قدرت باورها -

News Discuss 
ما با تغییر دادن باورهامون سعی می کنیم که به خود اون چیز توجه کنیم و نسبت بهش احساس خوبی داشته باشیم. و توجهمون رو از روی نبودش بر میداریم. این انرژی مثبت می‌تواند زمینه ساز بسیاری از اتفاق‌های خوب زندگی‌تان شود. به همین دلیل همیشه جذب انرژی در قانون https://www.janbalaghi.com/%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story