1

حقایقی درباره افکار منفی فاش شد

News Discuss 
این بار کامران را در نظر بگیرید. او معمولاً موقع بحث با همسرش ناراحت می‌شود و معتقد است اشخاص اگر یکدیگر را دوست داشته باشند، با هم بحث و دعوا نمی‌کنند. از کامران خواسته شد تا از دوستان متأهل و خوشبخت خود بپرسد که آیا آن‌ها هرگز با همسرشان بحث https://www.janbalaghi.com/%d8%aa%da%a9%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%81%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%86%d9%81%db%8c/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story