1

راهنمای قطعی افکار منفی

News Discuss 
باید در نظر داشته باشید که این درک ها و باورها روی تمام احساسات، رفتارها و عادات شما اثر می گارد و آنها را جهت می دهد. برای تغییر ذهنیت منفی نیاز است که ادراک خود را تغییر دهید. از سویی کرچ و کراچفیلد (۱۹۴۸) که عمدتاً دیدگاه شناختی داشتند https://www.janbalaghi.com/%d8%aa%da%a9%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%81%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%86%d9%81%db%8c/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story