1

متخصص اطفال در منزل مشهد

News Discuss 
How To Say ""متخصص اطفال"" In American English دکتر قلب وظیفه چکاپ کامل رگ های قلبی و وضعیت عملکرد قلب را دارد که این کا را با استفاده از دستگاه های مخصوص تخصص قلب انجام می دهد. از معروف ترین این تست ها، تست نوار قلب، اکو، اسکن و همچنین http://www.4mark.net/login.aspx?nexturl=%2faddlink.aspx%3f

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story