1

ظروف سرامـیک-کاسه و پیـاله-بشقاب-سرویس چینی-دیس-ظروف آرکوپال

News Discuss 
لشكركشي ويرانگر تيمور در دهههاي آخر سده 8 ق بار ديگر ركود تازهاي بر كار هنرمندان فلزكاري حاكم كرد؛ اما بازماندگان آنان از شهرهاي سراسر سرزمينهاي گشوده شده در سمرقند گرد آمدند و تجربيات هنرمندان همه سرزمينهاي زير فرمان تيمور با مكتبهاي هنري متفاوت تكامل و پيشرفتي تازه پديد http://augustrqip516109.tinyblogging.com/-102--52852390

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story