1

قیمت محصول های صنایع دستی آقاجانی

News Discuss 
صنايع دستی ایران در مدت سالهای پشت سر هم به عنوان نماينده هنر اصيل مردم ايرانی در جهان شناخته شده است. از اين بابت اگر استان اصفهان را مهد صنايع دستی کشور عزیزمان ایران بناميم گفتاری بیهوده نگفته ايم. چرا كه ويژگی های فكری و روانی هنرور اصفهانی شبیه ذوق، https://groups.google.com/u/3/g/handicrafts2020/c/VlkKmWa-zys

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story