1

تحلیل آماری پایان نامه با استفاده از graphpad prism

News Discuss 
تجزیه و تحلیل آماری ، علاوه بر توصیف عددی و بیان گرافیکی نتایج ، به مطالعه استنباطی نتایج پایان نامه و با توجه به سوالات تحقیق می پردازد و شامل مجموعه ای از استنتاج مقایسه پارامتری و غیر خطی ، آزمون های همبستگی و وابستگی ، مدل اثر ، طرح https://is.gd/8yGfpj

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story