1

کمپرسور یا متراکمکننده [ویرایش]

News Discuss 
کمپرسور یا متراکمکننده [ویرایش] هوا بعد از مدخل وارد کمپرسور می شود. وظیفه کمپرسور فشرده کردن هوا است. کمپرسورها به دو گروه اصلی تقسیم می شوند ، کمپرسورهای گریز از مرکز و کمپرسورهای جریان محور. https://weddesiger.blogsazan.com/post/3Ok4/-%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%B1

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story