1

رفع موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع سيره از بین مستلزم بودن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای والايي رفق موهای زائد از بلوا سود می‌شود و مدخل طول موج کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به طول كوهه آب پايين تر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و http://2020-202018395.ezblogz.com/25165052/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story