1

مهرباني موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع آيين از بین بر داشتن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای مدافعه موهای زائد از آشوب استفاده می‌شود و درون طول هستي بخش کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به سمت طول فركانس راديويي موجد مادون قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی http://2020-202018395.ezblogz.com/25165052/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story