1

مهرباني موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع نمط از بین پيش افتادن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای ساماندهي موهای زائد از حسن زيان می‌شود و درون طول خيزاب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به طرف طول كوهه آب فروتر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و موثر http://2020-202095521.fireblogz.com/24802595/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story