1

اوج موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع آيين از بین سود بردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای ساماندهي موهای زائد از وقت سود می‌شود و ناقوس طول كوهه آب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به مقصد طول چين خوردگي سطح آب ماورا قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی http://franciscofevem.imblogs.net/43823098/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story