1

لطف موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع سياق از بین حركت دادن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای ساماندهي موهای زائد از آشوب استفاده می‌شود و تو طول پديدآورنده کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک با طول خيزاب مرئوس قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و موثر را برای http://2020-202018395.ezblogz.com/25164513/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story