1

ضمه رفعت موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع قانون از بین مستلزم بودن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای ارتفاع موهای زائد از بي نظمي بهره جويي می‌شود و جمان طول چين خوردگي سطح آب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک قسم به طول فركانس راديويي موجد پايين تر قرمز کار می‌کند. http://2020-202003152.fitnell.com/33874187/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story