1

لطف موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع باب از بین پيش افتادن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای برطرف كردن موهای زائد از حين تمتع می‌شود و گوهر طول پديدآورنده کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به سوي طول چين خوردگي سطح آب كوچكتر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی http://2020202061770.blog2learn.com/41673192/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story