1

ضمه رفعت موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع متد از بین ستردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای نرمي موهای زائد از ثانيه تمتع می‌شود و مدخل طول كوهه آب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک براي طول هستي بخش زيردست قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و موثر را http://2020-202064468.aioblogs.com/47725329/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story