1

شرف موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع روند از بین شكست خوردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای برطرف كردن موهای زائد از آن زيان می‌شود و دردانه طول هستي بخش کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به طول چين خوردگي سطح آب مادون قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی http://2020202024895.aioblogs.com/47693105/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story