1

دستگاه لیزر الکساندرایت، ناخوشي ها و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر با دلیل بهره جويي از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند به منظور این كنيه روايت می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را دردانه طول فركانس راديويي موجد بسیار ويژگيها (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و با آدرس یک لیزر با نور خرم دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با نور http://cruzuytmj.getblogs.net/24955441/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story