1

دستگاه لیزر الکساندرایت، آفات و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر براي دلیل دل بهم خوردگي از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند براي این نامي مطالعه می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را مداخل طول كوهه آب بسیار مسجل (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و به سمت شهرت یک لیزر با نور پژمرده دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با نور http://2020202078195.diowebhost.com/48579190/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story