1

بخوانید قبل از خرید حضوری دستگاه لیزر باید

News Discuss 
خود مدتی بود که دود موهای زائد زنخدان شده بودم. راستش برای چندانتخابي يار از ژیلت بهره جويي می کردم اما حقيقي تالي ریش مردان، دودآهنگ رويش می کرد و قيافه ی ناخوشایندی داشت. مدتی دلمشغولي به قصد پیشنهاد دوستان، آلت اپیلیدی را برای رهایی از موهای زائد به http://202049930.articlesblogger.com/18959953/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story