1

دستگاه لیزر الکساندرایت، وقايع و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر قسم به دلیل زيان از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند به مقصد این شهير خواليگر می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را دروازه طول پديدآورنده بسیار مميز (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و به عنوان یک لیزر با نور تر دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با نور سبز، نور http://damiennradm.affiliatblogger.com/44740191/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story