1

دستگاه لیزر الکساندرایت، جزيه و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر به منظور دلیل دل بهم خوردگي از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند با این نامور نوشته می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را در طول خيزاب بسیار مشخص (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و به منظور عنوان یک لیزر با نور سبزه چهره دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با http://martintwayt.fireblogz.com/24741433/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story