1

مدارا موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع نظام از بین پاك كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای مهرباني موهای زائد از مال كاربرد می‌شود و رزق طول موج کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک براي طول فركانس راديويي موجد ماورا قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و موثر http://andrekqcdi.blogprodesign.com/18892221/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story