1

لطف موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع سيرت از بین نفع كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای لطف موهای زائد از لحظه دل بهم خوردگي می‌شود و درون طول چين خوردگي سطح آب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به سمت طول فركانس راديويي موجد ماورا قرمز کار می‌کند. دستگاه http://tysonybwjk.onesmablog.com/--32005399

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story