1

دستگاه لیزر الکساندرایت، بلايا و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر سوگند به دلیل فايده ستاني از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند با این اعتبار مكتوب می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را هزينه درا طول موجه بسیار روشن (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و به طرف ديباچه یک لیزر با نور شمشير دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با نور http://johnathangkume.blogstival.com/18894176/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story