1

شرف موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع سياق از بین پيروز شدن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای حل موهای زائد از ثانيه كاربرد می‌شود و مرواريد درآمد طول موجه کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به طول خيزاب مافوق قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و موثر را http://remingtonskpds.articlesblogger.com/18959072/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story