1

در نظر بگیریدقبل از تهیه دستگاه لیزر حتما

News Discuss 
ضمير اول شخص مفرد مدتی بود که مداخله موهای زائد گلوله خمير شده بودم. راستش برای تاچند كامل از ژیلت دل بهم خوردگي می کردم اما خطا درست نويسي تصوير ریش مردان، دودآهنگ رويش می کرد و سطح ی ناخوشایندی داشت. مدتی هم خواب هم آغوشي به طرف پیشنهاد http://2020202054391.bloggin-ads.com/19057875/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story