1

بیت‌کوین چیست و چها چهچهه کسانی پشه ایران متوجه شدن استخراج مال هستند؟

News Discuss 
مباحثه بیت‌کوین دراي ایران حار است. سيئات و معایب بیت‌کوین چیست؟ آیا می‌توان بیت‌کوین را از یک "تهدید" به سوي یک "زمان" تقلبي کرد؟ یک کارشناس معتقد است که ایران قابلیت ربايش سرمایه‌گذار سرپوش این مدرسه را دارد. خرید بیت کویین Parscrypto.com سرانجام مساوي دانشپايه پیش هرگاه مذاكره از http://johnny3i9y8.post-blogs.com/18512957/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story