1

الگو های طراحی کاراکتر

News Discuss 
از الگو های دیگری الهام بگیرید ایده خوبی است که از مواردی فراتر از طراحی کاراکتر الگو بگیرید. روون می گوید: “من مراسم جفت گیری پرندگان را بسیار دوست دارم.”حرکت عجیب و غریب در رفتار یک کاراکتر می تواند آن را منحصر به فرد کند. وی می افزاید: “هنگامی که https://bit.ly/2CwANuw

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story