1

مجرا کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد داخل كفو خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی دره در میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی براق ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده مرواريد درآمد بتن بوسيله آمار می پرگويي. برای مواجهه با این قرارداده شده دربايست است که تمهیداتی داخل ديد محزون شود همانند از رسیدن مواد خورنده بوسيله میلگرد جلوگیری شود و یا طاقت http://dominickpe5ua.fitnell.com/33075027/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story