1

شرایط و مدارک لارم جهت اخذ رتبه پیمانکاری در سال ۱۳۹۹، هزینه رتبه پیمانکار

News Discuss 
با اخذ رتبه پیمانکار در چه فعالیت ها و پروژه هایی می توانید کار کنید؟ آیا می دانی که چگونه می توان این کار را انجام داد و چه فعالیت هایی را می بایست بر روی سازمان خود پیاده سازی کنید تا بهترین رتبه پیمانکار را بعد از ثبت شرکت http://nikepars.loxblog.com/post/4/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87%20%D8%A7%D8%AE%D8%B0%20%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87%20%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1.htm

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story