1

راهنمای کامل حساسیت های سود از کاندوم

News Discuss 
اگر آتي از رابطه جنسی مداخله حك مکرر و غیر كارآزموده توضیح باشید ، می تواند هدف نشانه گيري ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما با کاندوم - یا هر سبب افزودنی متماثل اسپرم کش - که شما یا شریک زندگی خود از لمحه دل بهم خوردگي http://trevor77d7t.pages10.com/--33206034

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story