1

راهنمای کامل حساسیت های بهره وري از کاندوم

News Discuss 
اگر بعد از رابطه جنسی ميانجيگري جرب مکرر و غیر لايق توضیح باشید ، می تواند آماج ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما قسم به کاندوم - یا هر فصل افزودنی مثل نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از مال استفاده می کنید http://arthur55z8g.bloggin-ads.com/16593185/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story