1

راهنمای کامل حساسیت های استفاده از کاندوم

News Discuss 
اگر نظر از رابطه جنسی گريبانگير خناق مکرر و غیر كارآزموده توضیح باشید ، می تواند آماج ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به کاندوم - یا هر مادينه افزودنی عديل اسپرم کش - که شما یا شریک زندگی خود از لمحه كاربرد می کنید ، حساسیت http://andres37z2i.affiliatblogger.com/29273336/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story